Hem
DEA-föreningen
Kontakt
Styrelse 2022
Stadgar - 2022
Kulturarvet - Kafferepet
Völvan en spåkvinna
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
KVINNOKARTOR
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
Dea:s arkiv
Digitala uppslagsverk
Sök
Kafferep den 10 dec
Årsmöteshandlingar 2024
DEA-föreningen för kvinnomuseer, kvinnokartor och feministisk kultur


DEA-föreningens mål är att framhäva och problematisera kvinnors kulturella uttryck och hur de inverkat på samhället i olika tider.

  • DEA-föreningen verkar folkbildande genom att arbeta med museivisningar och andra kontakter med museer. Här uppmärksammar vi hur kvinnors kulturhistoria presenteras. De ojämlikheter mellan könen som museerna visar eller döljer ska debatteras.
  •  Framställning av kvinnokartor från olika orter i Sverige. Genom kvinnokartorna ändras   perspektiven på det offentliga rummet. Kvinnors avtryck framhävs och problematiseras.   Arbetet med kvinnokartorna samordnas genom nätverket Kvinnokartor i Sverige.
  • Förmedling och diskussion av feministisk kultur. Det sker genom fysiska och virtuella föredrag och efterföljande samtal, så kallade kafferep, stadsvandringar, studiecirklar och andra arbetsformer.

 

  • Samarbete med andra organisationer och arbete med hemsida och sociala medier.
DEA-föreningen för kvinnohistoriskt museum är en partipolitiskt och religiöst obunden kvinnoorganisation.

Uppdaterat 2022-11-06
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum