Hem
DEA-föreningen
Kontakt
Styrelse 2022
Stadgar - 2022
Kulturarvet - Kafferepet
Völvan en spåkvinna
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
KVINNOKARTOR
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
Dea:s arkiv
Digitala uppslagsverk
Sök
Styrelsen

Ordförande: Kerstin Åkare
Vice ordförande: Marianne Kjellberg
Kassör: Hjördis Eiransson Kram
Sekreterare: Marit Hagen
Medlemsansvarig: Siv Andersson


Ansvariga för Nätverket Kvinnokartor: Anita Dahlberg
                                                           
Ansvarig för museibesök: Kerstin Åkare
Ansvarig för stadsvandringar: Marit Hagen
Hemsidan: Kerstin Åkare
Uppdaterat 2023-04-15
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum