Hem
Kalender
DEA-föreningen
Årsmöteshandlingar
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
KVINNOKARTOR
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
Dea:s arkiv
Aktiviteter 2022
Årsmöte 2022
28 maj - Kafferep och kvinnovandring
16 sept - Visning Nordens Paris på NK
25 sept - kafferep med Hana Al-Khamri
16 okt - kafferep med Anette Carlsson
Aktiviteter 2020
Aktiviteter 2019
Aktiviteter 2018
Aktiviteter 2017
Aktiviteter 2016
Aktiviteter 2015
Aktiviteter 2014
Aktiviteter 2013
Aktiviteter 2012
Aktiviteter 2011
Aktiviteter 2010
Aktiviteter 2009
Aktiviteter 2008
2000 - Omoderna museet
Artiklar
1994 - Tioårsjubileum
Digitala uppslagsverk
Sök
Kafferep och kvinnovandring i Anna Lindhagens trakter

Lördagen 28 maj kl. 13

Program

Mocki Hägg, tidigare styrelsemedlem i DEA, talar om sin roman från år 2020

”I amasonens närhet”, där kvinnor trots ett tidsavstånd blir inspirerade av Anna Lindhagen. 

DEA bjöd på kaffe och äppelkaka i husets servering.

En kortare stadsvandring i närområdet. DEA´s Anita Dahlberg och Marit Hagen berättar om platser kopplade till Anna Lindhagen och andra bemärkta kvinnor.

Uppdaterat 2022-10-13
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum